Vergoeding

U kunt bij ons zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht.
Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. De kosten voor fysiotherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw verzekeringspakket.
Wij zullen u hier altijd vooraf duidelijk over informeren. U kunt ook de site van uw zorgverzekeraar raadplegen.

Wanneer u niet/onvoldoende aanvullend verzekerd bent valt de therapie buiten de voorwaarden van uw verzekeraar en hanteren wij onderstaande tarieven.


Screening €15,00
Screening Intake en Onderzoek €45,00
Behandeling €32,50
Intake Onderzoek na verwijzing €42,50
Zitting Manuele Therapie €45,00
Aan huis €12,50
Zitting Fysiotherapie/Oefentherapie €32,50
Zitting Oedeemtherapie €45,00
Zitting bekkenbodemfysiotherapie €45,00
Eerste behandeling acupunctuur/voetreflex-therapie €100,00
Vervolgbehandeling acupuntuur/voetreflex-therapie €80,00
Fysiofitness abonnement (1x per week)* €35,00 (per maand)
Fysiofitness abonnement (2x per week)* €60,00 (per maand)

*Vraag een medewerker naar de voorwaarden.