Vergoeding

Je kunt bij ons zonder verwijzing van je huisarts of specialist terecht.
Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. De kosten voor fysiotherapie worden vergoed door je zorgverzekeraar, afhankelijk van je verzekeringspakket.
Wij zullen je hier altijd vooraf duidelijk over informeren. Je kunt ook de site van je zorgverzekeraar raadplegen.

Wanneer je niet/onvoldoende aanvullend verzekerd bent valt de therapie buiten de voorwaarden van uw verzekeraar en hanteren wij onderstaande tarieven.


Tarieven 2023


Screening €20,00
Screening Intake en Onderzoek €52,00
Intake Onderzoek na verwijzing €52,00
Zitting Fysiotherapie/Oefentherapie €39,50
Zitting Manuele Therapie €52,00
Toeslag voor aan huis behandeling €12,50
Zitting Oedeemtherapie €52,00
Zitting bekkenbodemfysiotherapie €52,00
Telefonische zitting €28,00
Niet nagekomen afspraak €30,00
Fysiofitness abonnement (1x per week)* €35,00 (per maand)
Fysiofitness abonnement (2x per week)* €60,00 (per maand)

*Vraag een medewerker naar de voorwaarden.