Coulanceregeling

Natuurlijk kan het voorkomen dat u, om wat voor reden dan ook, een afspraak moet verzetten of afzeggen. Dit kan ten allen tijde via de mail, u kunt ook bellen. Wij zijn dagelijks van 8.00u-12.30u telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden krijgt u de voicemail, u kunt dan uw boodschap inspreken. Laat hierbij duidelijk uw achternaam en telefoonnummer achter zodat wij u terug kunnen bellen indien u dit wenst.

Houd er rekening mee dat u tijdig uw afspraak verzet en/of afzegt. U dient uw afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Doet u dit niet, dan krijgt u een rekening voor de gereserveerde tijd. Uiteraard kan het voorkomen dat u, buiten uw schuld om, een afspraak moet verzetten die binnen de 24-uurs regeling valt. Neem hiervoor contact met ons op via de al eerder genoemde contactmogelijkheden zodat we samen kunnen kijken naar een gepaste oplossing. Voor al het overige hanteren wij een coulancebeleid. Deze regeling houdt het volgende in:

Bij een eerste afmelding binnen de 24-uurs regeling ontvangt u een brief waarin vermeld zal staan dat u zich te laat heeft afgemeld, of niet op tijd bent gekomen op de afgesproken tijd. Zie dat als een eerste waarschuwing.

Bij een tweede afmelding zullen wij een brief sturen waarin vermeld staat dat u voor de 2e keer afwezig bent /of te laat heeft afgebeld en dat wij ons daarom genoodzaakt zien u een factuur te sturen.

Bij een derde afmelding zullen wij een brief sturen waarin wij u mededelen dat wij u zullen uitschrijven, met de daarbij behorende factuur voor de gemiste afspraak, en dat u niet meer in aanmerking komt voor een behandeling binnen onze praktijk.

We hopen uiteraard dat het niet zover zal komen en hopen op uw medewerking in deze.